Asistence : +420 603 468 758

Rozvoj lidských zdrojů je pro nás výzvou

 

 

EDU solution

FIREMNÍ PROGRAMY

Věříme, že dosažení firemních cílů závisí na individuálním nastavení interních pravidel a vyškoleném managementu, jenž tvoří motivující prostředí pro všechny zaměstnance společnosti. Zaměstnanci mohou poskytovat kvalitní výkony, když jim je dána důvěra a možnost rozšířit si svoje kompetence v rámci interních školení, jež jsou koncipována v souladu s firemní filosofií a kulturou. Využijte našich bohatých zkušeností. Na základě vstupního auditu vzdělávacích potřeb pro vás připravíme inspirující program na míru, ve kterém sladíme veškeré vzdělávání a trénink přímo s potřebami organizace.

Nabídku vzdělávacích programů najdete v sekci Firemní vzdělávání

 

Zhodnocení dosaženého stavu po školení a analýza nově vzniklých potřeb vzdělávání vnímáme jako zásadní a velmi důležitou část. Systém zpětné vazby monitoruje spojení teorie s praxí, vyvozuje slabá místa a nedostatky a další semináře jsou cíleně koncipovány na odstranění těchto nedostatků. Školící cyklus pokračuje na vyšší úrovni.

Při realizaci vzdělávání klademe důraz na soulad vzdělávacích aktivit přímo s potřebami organizace.

Vytvoříme a implementujeme systém rozvoje, kterým Vaše společnost získá:

 

vyšší kompetentnost pracovníků

vyšší pocit sounáležitosti pracovníků vůči firmě

stabilizací týmu

upevnění vnitřních vztahů

posílení interpersonální komunikace

zvýšení efektivity.

KONTAKTUJTE NÁS

„Úspěch se neměří podle toho, čeho dosáhneš, ale podle překážek, které překonáš.“ (Ethan Hawke)

KONTAKTUJTE NÁS

EDU solution

13 let na trhu, 13 let rozvíjíme potenciál jednotlivců i firem.

Rozvoj lidských zdrojů je pro nás výzvou, naším cílem je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti, hledat nové nástroje, reagovat na změny a být pro vás oporou v dosahování vašich cílů.

CENTRUM PROFESNÍHO ROZVOJE

 

U Nového dvora 216/3

142 00 Praha 4  - Lhotka

 

+420 603 468 758

© Copyright 2017  for EDU solution designed by DUMI. All Rights Reserved.