Asistence : +420 603 468 758

Rozvoj lidských zdrojů je pro nás výzvou

 

 

EDU solution

PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA

Nabízíme komplexní poradenské a diagnostické služby, které využívají osvědčených analytických nástrojů a pomáhají efektivně rozvíjet osobnostní potenciál.

SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ

INDIVIDÁLNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Pomocí skupinového poradenství lze aktivizovat a motivovat jednotlivce – uchazeče o zaměstnání k hledání vhodného pracovního uplatnění, nástupu do následných poradenských programů, vzdělávacích aktivit a programů podporujících zaměstnatelnost ve shodě s požadavky a situací na regionálním trhu práce.

Poskytnutí poradenské pomoci při orientaci na měnícím se trhu práce a při hledání účinných řešení osobnostních a sociálních problémů, které souvisí se ztrátou zaměstnání. V průběhu poradenského pohovoru jsou respektována zdravotní, kvalifikační, osobnostní a sociální specifika klienta. Při hledání účinných řešení využíváme specializovaných služeb a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro vhodné pracovní uplatnění klienta.

Cílem poradenství je vytvořit nástin profesní a pracovní cesty. Vychází z předpokladu prognózy potřebnosti profese na trhu práce a požadavků na osobnostní a kvalifikační předpoklady klienta. Základem je monitoring a orientace v profesním potenciálu klienta i s využitím diagnostiky.

poradenství v marketingu

poradenství v it bezpečnosti

personální poradenství

Poradenství v oblasti marketingu nabízíme jako soubor služeb, které jsou vždy šité na míru zákazníkovi, jedině tak bude poradenství účinné.

Postupujeme od marketingové analýzy až po nastavení konkrétních strategií a postupů. Do vaší marketingové strategie zakomponujeme vaši výjimečnost a jedinečnost prodejní pozice. Společně najdeme „klíčové marketingové řešení“ pro vás.

Management je přímo odpovědný za organizační i technická opatření, která aplikují IMS ICT do praxe. Není-li dobře postaven a kontrolován systém managementu ICT v organizaci, hrozí úniky dat a případně kolaps celého systému.

My vnášíme znalosti o řízení integrovaného systému ICT do vaší organizace.

 

Chcete implementovat prvky integrovaného systému řízení ICT nebo jen ověřit vaší kybernetickou bezpečnost? Máte pocit, že v řízení ICT musíte něco dělat, ale nevíte, kde začít? Ať chcete pouze vstupní analýzu nebo kompletní řešení včetně proškolení zaměstnanců, jsme vaším partnerem.

Nabízíme kompletní řešení Integrovaného systému řízení ICT

 

Nejcennějším potenciálem firmy jsou lidé, proto vám nabízíme celý soubor služeb v oblasti personálního poradenství. Tým našich odborníků vám bude nápomocen v každé fázi personálního managementu: když přijímáte zaměstnance, hodnotíte je, vzděláváte je, pracujete na podchycení a rozvoji talentů ve firmě, propouštíte zaměstnance, připravujete se na personální posuny a změny. Do této oblasti patří i komunikace se školami, kde se připravuje budoucí generace zaměstnanců a příprava instruktorů pro praktický výcvik žáků ve firmách. Personalistika s námi je plná inovací...

 

BILANČNÍ DIAGNOSTIKA

PRACOVNÍ DIAGNOSTIKA

OSOBNOSTNÍ DIAGNOSTIKA

Soubor standardizovaných psychodiagnostických metod zaměřených na monitoring osobnostních charakteristik klienta a jeho nasměrování v dalším profesním vývoji s ohledem na výkonový, osobnostní a motivační potenciál.

Soubor psychodiagnostických metod zaměřených na podrobnou pracovní charakteristiku klienta. Obsahuje metody zjišťování výkonového potenciálu, předchozích profesních zkušeností, odborného zaměření.

 

Cílem diagnostiky osobnosti je zjištění a zhodnocení potenciálu osobnosti, jeho využití pro firmu i osobní rozvoj hodnoceného.

„Úspěch se neměří podle toho, čeho dosáhneš, ale podle překážek, které překonáš.“ (Ethan Hawke)

 

OBJEDNAT  NYNÍ

EDU solution

13 let na trhu, 13 let rozvíjíme potenciál jednotlivců i firem.

Rozvoj lidských zdrojů je pro nás výzvou, naším cílem je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti, hledat nové nástroje, reagovat na změny a být pro vás oporou v dosahování vašich cílů.

CENTRUM PROFESNÍHO ROZVOJE

 

U Nového dvora 216/3

142 00 Praha 4  - Lhotka

 

+420 603 468 758

© Copyright 2017  for EDU solution designed by DUMI. All Rights Reserved.