Asistence : +420 603 468 758

Rozvoj lidských zdrojů je pro nás výzvou

 

 

EDU solution

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Naším cílem zajistit přemostění mezi školami a reálným světem práce, naučit spolu komunikovat školy a zaměstnavatele.

Kariérové poradenství pro základní školy

Kariérové poradenství pro střední školy A VOŠ

Cílem je nastartování kariérového poradenství na základních školách, jehož důležitost vzhledem k turbulentnímu trhu práce stoupá.

Interaktivní program je sestaven tak, aby zapojil hravou formou žáky od třetí třídy ZŠ:

Cílem je připravit studenty na profesní uplatnění a nebo volbu dalšího studia

Interaktivní program pro studenty SŠ a VOŠ, kteří se rozhodují o své profesní dráze.

vytváříme zájmové a profesní portfolio žáka

formou dalšího studia – zaměřeno na výběr VŠ

seznamujeme žáky se světem práce a to podle věku a zájmu žáka

připravujeme didakticky zaměřené exkurze

vstupem na trh práce – aktuální informace z trhu práce, možnost propojení s konkrétní firmou, příprava na pohovory, tvorba osobního portfolia podle moderních trendů, právní a podnikatelské minimum

zapojujeme rodiče

realizujeme ukázkové hodiny pro pedagogy

máme připraveny metodické manuály pro pedagogy a pracovní listy pro žáky

poDNIKAVOST DO ŠKOL

Propojování škol a firem

Podnikavost do škol je vhodné téma jak pro základní tak i střední školy. Cílem je posílení zásadní kompetence zvané podnikavost.

Interaktivní vzdělávací program na posilování klíčových kompetencí žáků základních škol a studentů středních škol v oblasti podnikavosti.

Vzdělávací program je včetně metodického manuálu pro pedagogy a pracovních listů pro žáky a studenty.

Cílem je propojovat školy a svět práce, naučit spolupracovat a komunikovat spolu školy a zaměstnavatele.

vzdělávací program

zajištění didakticky připravených exkurzí

 

metodický manuál pro pedagogy

zajištění odborných praxí a stáží

pracovní listy pro žáky a studenty

Vzdělávání pedagogů

Mentoring, koučing a expertní práce. Nabízíme vzdělávání pedagogů v oblasti kompetencí:

základní pedagogické dovednosti a jejich rozvoj

motivace

sociální dovednosti

formativní hodnocení

aktivní formy učení

projektové vyučování, kooperativní výuka

„Úspěch se neměří podle toho, čeho dosáhneš, ale podle překážek, které překonáš.“ (Ethan Hawke)

EDU solution

13 let na trhu, 13 let rozvíjíme potenciál jednotlivců i firem.

Rozvoj lidských zdrojů je pro nás výzvou, naším cílem je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti, hledat nové nástroje, reagovat na změny a být pro vás oporou v dosahování vašich cílů.

CENTRUM PROFESNÍHO ROZVOJE

 

U Nového dvora 216/3

142 00 Praha 4  - Lhotka

 

+420 603 468 758

© Copyright 2017  for EDU solution designed by DUMI. All Rights Reserved.