Asistence : +420 603 468 758

Rozvoj lidských zdrojů je pro nás výzvou

 

 

EDU solution

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Naším cílem zajistit přemostění mezi školami a reálným světem práce, naučit spolu komunikovat školy a zaměstnavatele.

Kariérové poradenství pro základní školy

Kariérové poradenství pro střední školy A VOŠ

Cílem je nastartování kariérového poradenství na základních školách, jehož důležitost vzhledem k turbulentnímu trhu práce stoupá.

Interaktivní program je sestaven tak, aby zapojil hravou formou žáky od třetí třídy ZŠ:

Cílem je připravit studenty na profesní uplatnění a nebo volbu dalšího studia

Interaktivní program pro studenty SŠ a VOŠ, kteří se rozhodují o své profesní dráze.

vytváříme zájmové a profesní portfolio žáka

formou dalšího studia – zaměřeno na výběr VŠ

seznamujeme žáky se světem práce a to podle věku a zájmu žáka

připravujeme didakticky zaměřené exkurze

vstupem na trh práce – aktuální informace z trhu práce, možnost propojení s konkrétní firmou, příprava na pohovory, tvorba osobního portfolia podle moderních trendů, právní a podnikatelské minimum

zapojujeme rodiče

Vzdělávání pedagogů

Akreditovaný kurz DVPP Kariérový poradce pro SŠ a VOŠ se připravuje, ale již nyní je možnost přípravy pro profesní kvalifikaci NSK Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

realizujeme ukázkové hodiny pro pedagogy

máme připraveny metodické manuály pro pedagogy a pracovní listy pro žáky

poDNIKAVOST DO ŠKOL

Propojování škol a firem

Podnikavost do škol je vhodné téma jak pro základní tak i střední školy. Cílem je posílení zásadní kompetence zvané podnikavost.

Interaktivní vzdělávací program na posilování klíčových kompetencí žáků základních škol a studentů středních škol v oblasti podnikavosti.

Vzdělávací program je včetně metodického manuálu pro pedagogy a pracovních listů pro žáky a studenty.

Cílem je propojovat školy a svět práce, naučit spolupracovat a komunikovat spolu školy a zaměstnavatele.

vzdělávací program

zajištění didakticky připravených exkurzí

 

metodický manuál pro pedagogy

zajištění odborných praxí a stáží

pracovní listy pro žáky a studenty

komplexní program Příprava instruktorů pro praktické vyučování ve firmách, tak aby odpovídalo pedagogickým i legislativním aspektům – kurz je v časovém rozsahu 40 hodin

Vzdělávání pedagogů

Akreditovaný kurz DVPP Kariérový poradce pro ZŠ

- možnost jako příprava pro profesní kvalifikaci NSK

NSK Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

 

Akreditovaný kurz DVPP Kariérový poradce pro SŠ se připravuje, ale již nyní je možnost přípravy pro profesní kvalifikaci NSK Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

- možnost jako příprava pro profesní kvalifikaci NSK

NSK Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

„Úspěch se neměří podle toho, čeho dosáhneš, ale podle překážek, které překonáš.“ (Ethan Hawke)

EDU solution

13 let na trhu, 13 let rozvíjíme potenciál jednotlivců i firem.

Rozvoj lidských zdrojů je pro nás výzvou, naším cílem je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti, hledat nové nástroje, reagovat na změny a být pro vás oporou v dosahování vašich cílů.

CENTRUM PROFESNÍHO ROZVOJE

 

U Nového dvora 216/3

142 00 Praha 4  - Lhotka

 

+420 603 468 758

© Copyright 2017  for EDU solution designed by DUMI. All Rights Reserved.